Songs of Praise

Datum: 9 februari 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Refajahkerk, Galenuslaan 1, Groningen

Het GGM verleent medewerking aan deze middag