Het Gereformeerd Groninger Mannenkoor

Het mannenkoor is opgericht op 11 april 1952. De leden komen uit stad en ommeland, dus uit Groningen, maar ook uit Ten Boer, Warffum, Roden, Zuidhorn, Winsum en allerlei andere omliggende plaatsen.

Het koor bestaat uit ongeveer 70 leden.

Naast het hebben van plezier wordt  er hard aan gewerkt  om de zang op een zo hoog mogelijk peil te brengen.
Een aantal keren per jaar worden concerten gegeven en wordt medewerking verleend aan koren en/of muziekkorpsen.