Geschiedenis

Het Gereformeerd Groninger Mannenkoor (GGM) werd op 11 april 1952 opgericht door een aantal enthousiaste mannen die graag in een mannenkoor wilden zingen, maar zich om uiteenlopende redenen niet thuis voelden bij een van de tien bestaande verenigingen.
En zoals dat gaat, de ene enthousiasteling steekt de andere aan en zo maakte het koor onder de bezielende leiding van de toenmalige dirigent Piet Valk een snelle groei door, niet alleen in ledenaantal maar ook en vooral in zangkwaliteit.

Dit laatste leidde er dan ook toe dat geregeld opgetreden werd met muziekverenigingen, zoals het Christelijk Harmonieorkest Patrimonium, en met het Noordelijk Filharmonisch Orkest, het latere NNO. In recentere jaren werd onder meer gezamenlijk opgetreden met het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor en het Gemengd koor Canticorum, Schildwolde.

Er werd door het GGM niet alleen in kerken opgetreden, maar ook – met name in de beginjaren – in de toenmalige Harmoniezaal en later in de Evenementenhal, de huidige MartiniPlaza. Het 50-jarig jubileum werd in 2002 gevierd in Cultuurcentrum De Oosterpoort met een hiervoor speciaal door Sietze de Vries geschreven stuk ‘Het Zevende Zegel’, waarbij het Holland Boys Choir medewerking verleende.

Er zijn van het GGM in de loop van de tijd diverse LP’s, CD’s en een DVD opgenomen, de eerste opname vond al in 1966 plaats in de NH Kerk te Noordbroek. De laatste CD werd opgenomen tijdens het Jubileumconcert in de Martinikerk te Groningen op 18 maart 2017. Bij dit laatste concert, in een uitverkochte Martinikerk, werd het GGM begeleid door l’Orchestra Particolare en, op het orgel, door Sietze de Vries. Verder werkten hierbij mee de Roden Girl Choristers en de soliste Judith Pranger. Hiervan zijn nog enkele CD’s verkrijgbaar via het secretariaat van het GGM.

Hoewel het koor de leeftijd der gepensioneerden heeft bereikt, wordt er alles aan gedaan om toch een jonge, dynamische uitstraling te behouden. Vers, en vooral jong, bloed is dus van harte welkom.

Overzicht van dirigenten

Piet Valk                   april 1952 – april 1967
Henk Valk                april 1967 – eind 1979
Piet Zuidhof            januari 1980 – maart 2016
Jaring de Braak       maart 2016 – mei 2019
Jaap de Kok             mei 2019 – november 2022
Karel Stegeman      november 2022 – heden